Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Homolová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivona Homolová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Gazdíková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kurišová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Koprnová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Petrášová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lacková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Romana Melikantová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Maslíková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ JUDr.Peter Beňo
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Rozenbergová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Martincová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Pavolková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adam Podolan
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nina Pastieriková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Solčániová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Gríger
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eliška Ducárová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bronislava Šperková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Holica

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 526/53, Handlová
    Školská 526/53, 972 51 Handlová
  • +421465475397

Fotogaléria