Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Gazdíková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lacková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Petrášová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Romana Melikantová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Maslíková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Homolová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivona Homolová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Orlovská
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kurišová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Koprnová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adam Podolan
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nina Pastieriková
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Solčániová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Rosinová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ JUDr.Lívia Svetlošáková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bronislava Šperková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Mihálová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Karaková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriána Valenteje
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Holica
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Krištín

© aScAgenda 2021.0.1271 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 526/53, Handlová
    Školská 526/53, 972 51 Handlová
  • +421465475397

Fotogaléria